[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างความสูงของมดลูกกับ ผลคูณความสูงของมดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้องที่ระดับสะดือ

เจ้าของผลงาน : นางสาวศริญญา พงษ์มณี
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 6943    จำนวนการดาวน์โหลด : 5282 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์และเปรียบเทียบวิธีการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดความสูงของยอดมดลูก(Highs of fundus) และผลคูณความสูงของยอดมดลูกกับเส้นรอบวงท้องที่ระดับสะดือ(Abdominal circumference) กลุ่มตัวอย่างได้แก่มารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลกันทรารมย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 72 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ตารางสำเร็จรูปของเพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย (2535 : 155)ใช้การสุ่มอย่างมีระบบ   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูล ที่ได้จากแฟ้มเวชระเบียนงานห้องคลอด   ประกอบด้วย 2ส่วน  ได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 การตรวจร่างกาย(โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล)ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ Paired samples  t – test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558