[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลกันทรารมย์ \\\"เราเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการยอมรับและไว้วางใจ\\\"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 125 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล
    เรื่อง : ความสัมพันธ์ของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ กับภาวะตับอักเสบของประชาชนที่มา ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุประนอม ทำมา
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 18038    จำนวนการดาวน์โหลด : 7421 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของผู้ป่วยที่รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลกันทรารมย์ที่มีค่า Triglyceride สูงกว่า 150 mg/dL และศึกษาความสัมพันธ์ของระดับเอนไซม์ ASTและALT กับ Triglyceride  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จำนวน 231 ราย การเลือกตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การรวบรวมผลตรวจ Triglyceride ,AST และALT จากโปรแกรม Himpro และ Labview ของโรงพยาบาล  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจาก โปรแกรม Himpro และ Labview ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson correlation) ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

บทคัดย่องานวิจัย-โรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังประคบร้อนในมารดารอคลอดโรงพยาบาลกันทรารมย์ 9/ก.ค./2558
      วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกน้ำหนักตัวน้อยในมารดาคลอดอายุครรภ์ครบกำหนด 9/ก.ค./2558
      ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 9/ก.ค./2558
      ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้อาหารที่นำมาบริโภคมีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรค 9/ก.ค./2558