ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานพยาบาล
ที่อยู่ :183 หมู่ 12 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์